/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Franchise arbitrage, een vorm van geschillenbeslechting

Arbitrage kan een vorm van geschillenbeslechting zijn in franchiseketens. De franchiseovereenkomst geeft in de regel aan op welke wijze geschillen in laatste instantie worden opgelost: door arbitrage op basis van een arbitrage beding of door de bevoegde (gewone) rechter.

In het algemeen is de gewone rechter goed in staat om reguliere franchisegeschillen te beoordelen. Bij spoedeisende zaken biedt een kort geding bij de rechtbank voordelen.

In de regel is een arbitrage traject niet sneller en vaak ook kostbaarder dan de procedure bij de gewone rechter.

Aan te bevelen is de volgende 3 stappen te hanteren:

1. Geadviseerd wordt eerst een geschil in goed onderling overleg op te lossen.

2. Partijen kunnen daarna kiezen voor onafhankelijke bemiddeling van het geschil. Dit kan in een mediation procedure. Een Mediationtraject kan snel worden opgestart en hoeft niet kostbaar te zijn.

3. Partijen kunnen in laatste instantie kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.