/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Area Development agreement

Een Area Development Agreement (ADA) is een type franchiseovereenkomst tussen de franchisegever en een franchisenemer die optreedt als gebiedsontwikkelaar, de Area Developer (AD). Deze overeenkomst geeft de gebiedsontwikkelaar het recht om meerdere vestigingen te openen gedurende een bepaalde tijd binnen een bepaald gebied. De AD kan eigen vestigingen opstarten met eigen AD condities of  franchiseovereenkomsten tot stand brengen tussen franchisenemer en franchisegever (direct franchise agreement). Deze direct franchise agreement regelt de operationele zaken. Deze franchisenemer, de gebiedsontwikkelaar heeft geen sub-franchise rechten.