/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Eerste Kamer stemt in met Wet franchise

Klik hier om het Aangepast wetsvoorstel Wet franchise.pdf te lezen.

De kern van de Wet franchise 

1. Adequate en tijdige informatie verstrekking voor en tijdens de (franchise)overeenkomst. Franchisegever en franchisenemer zijn gehouden elkaar alle informatie te geven over de bedrijfsvoering en de franchise samenwerking: transparantie over informatie.

2. Franchisenemers hebben instemmingsrecht bij beslissingen over de (franchise) formule die een belangrijke impact kunnen hebben op de exploitatie en/of de samenwerking.

3. Het non-concurrentiebeding kent beperkingen. Na beeindiging van de overeenkomst mag het beding maximaal één jaar duren. Daarnaast mag het beding uitsluitend betrekking hebben op het rayon/gebied waarin de franchisenemer actief was.

4.  De goodwill bepaling van de (franchise)vestiging dient bij verkoop dient geregeld te zijn. 

Wat betekent dit voor franchiseorganisaties?

Franchiseorganisaties dienen op de eerste plaats te kijken of hun franchiseovereenkomsten op orde zijn. Kloppen die nog. Daarnaast is het goed om de gehele franchisesamenwerking onder de loep te nemen: vanaf het proces van de werving van franchisenemers, de samenwerking zelf, het overleg en het beeindigingstraject van franchisenemers. Belangrijk is dat de juiste informatie bij de aanvang van de franchisesamenwerking wordt verstrekt. Daarbij is zorgvuldigheid geboden. 

FCS blijft u informeren over de Wet franchise

Groet, Jeroen Janssen