/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Zorgplicht franchisegever in precontractuele fase

Franchisegever dient voor het aangaan van een franchiseovereenkomst zorgvuldig te handelen, als hij aansprakelijkheid wil vermijden.

Wat moet de franchisegever doen en niet doen in de precontractuele fase?

Het artikel in Franchise & Recht 2017, nr. 5 : "Precontractuele zorgplicht van franchisegever: zorgvuldig handel is maatstaf" geeft aan waar het om gaat: Zorgplicht Franchisegever.pdf .

De rechtspraak is duidelijk: franchisegever dient geen financiële prognoses te verschaffen, tenzij hij uiterst zorgvuldig handelt.

Wanneer dient franchisegever prognoses te verstrekken en wanneer niet?