/Portals/0/PageIcons/Franchise02.jpg?ver=UuzZu8I53cGbePoJJuFtnw%3d%3d

International franchise & Master franchise

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven voor de verkoop van producten en of diensten kan op een aantal manieren worden bereikt. Uw bedrijfsconcept of franchiseformule, de contractsvrijheid, de van toepassing zijnde wetgeving en de gangbare praktijk binnen uw branche of handel bepalen in hoge mate de inhoud van de grensoverschrijdende samenwerkingscontracten.

FCS adviseert u en stemt met u af op welke wijze u uw doelstellingen, strategie en mogelijkheden het best kunt realiseren.

Internationale franchising, master-franchise, distributie- of licentie

In de praktijk wordt bij grensoverschrijdende franchise samenwerking vaker gekozen voor de master franchise benadering of voor direct franchise. De keus is steeds afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de franchisegever, de aan te bieden franchiseformule en de situatie in het target land of regio.

De zakelijk termen die gebruikt worden voor de diverse vormen van samenwerking en overeenkomsten zijn divers. De direct of international franchise agreement, de master franchise agreement, de franchise development agreement, de joint-venture agreement, international distribution agreement en de international licence agreement zijn gebruikelijke contractstypen.

Bij de expansie in het buitenland gaat het steeds om het selecteren van de juiste type samenwerking en de inhoud van de overeenkomst (het onderhandelingsresultaat). Is uw (franchise)organisatie op de juiste manier ingericht om te contracteren met de buitenlandse partners? 

FCS adviseert en ondersteunt u bij de expansie van uw bedrijfsconcept of franchiseformule naar het buitenland.

 
Opstellen, aanpassen en beoordelen van internationale (franchise) overeenkomsten

De keuze en de inhoud van een internationale overeenkomst, de gewenste set van regels en afspraken, dienen duidelijk te zijn afgestemd op de beoogde samenwerking tussen u en de buitenlandse partner(s). FCS stelt de maatwerk overeenkomst op voor uw onderneming.

U krijgt een (internationale) overeenkomst aangeboden. FCS beoordeelt de overeenkomst, en adviseert u voor het aangaan van de samenwerking óf en onder welke voorwaarden u de overeenkomst dient aan te gaan. FCS ontsteunt u in het onderhandelingstraject. 

Bent u op zoek naar een master franchisee of een buitenlandse partner?

FCS maakt met u een plan van aanpak voor de werving & selectie van uw business partner of de master franchisee in Nederland of in het land van uw keus.