/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Laat de franchiseovereenkomst checken door een specialist.

Het laten checken van de franchiseovereenkomst die u krijgt aangeboden is niet alleen noodzakelijk, maar levert u uitsluitend voordelen op.

U overweegt of gaat immers jarenlang zakendoen en samenwerken met de franchisegever en franchiseorganisatie van uw keus. Laat de franchiseovereenkomst dan wel beoordelen door een franchise specialist.

Wij beoordelen voor u niet alleen de inhoud van de franchiseovereenkomst, maar kijken verder. Wij hebben ook een objectief oordeel over de ontwikkelde franchiseformule, de financiele informatie, een vestigingsplaatsonderzoek etc..

Op basis van ons advies kunt u een weloverwogen beslissing nemen of u het aangeboden franchisecontract kunt aangaan, al dan niet onder nadere voorwaarden. FCS beoordeelt niet alleen wat er in de franchiseovereenkomst staat, maar ook datgene wat er niet in staat of er in zou moeten staan.

Wij adviseren u ook in het onderhandelingstraject om onder optimale voorwaarden de franchisesamenwerking aan te gaan.

  1. Is de beeindiging van de franchiseovereenkomst na 5 of 10 jaar ook voor u als franchisenemer goed geregeld?
  2. Kunt u uw franchisezaak straks overdragen op een wijze zoals u dat wenst?
  3. Zijn de vergoedingen die u als franchisenemer gaat betalen in verhouding met de dienstverlening die de franchisegever biedt?
  4. Staan er geen bepalingen in die nadelig zijn voor u als franchisenemer?

Omdat wij vele franchiseovereenkomsten checken voor franchisenemers, is onze toegevoegde waarde voor u aanzienlijk.  De advieskosten van een beoordeling van een franchiseovereenkomst zijn minimaal voor u. Neem gerust contact met ons op en vraag naar dé franchisespecialist.

Laat u overtuigen en neem contact op met Jeroen Janssen