/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Communicatie in franchiseketen tussen franchisegever en franchisenemer(s) is onmisbaar.

Franchisen houdt in samenwerken. In franchiseketens is een effectieve communicatie voorwaarde om de franchisesamenwerking in stand te houden. Vooral de wederzijdse afhankelijkheid tussen de franchisegever en haar franchisenemer(s) maakt een effectieve communicatiestructuur noodzakelijk. Dit geldt ook voor startende franchiseformules die vaak pas vanaf een bepaalde omvang van het aantal franchisenemers ( vanaf 10) beginnen met gestructureerd overleg in de vorm een adviesraad of franchiseraad.


De verantwoordelijkheden voor zowel de franchisegever als de franchisenemers voor het in stand en up to date houden van de franchiseformule maken georganiseerd overleg onmisbaar.
Het instellen van een franchiseraad als inspraak- en adviesorgaan, waarin de franchisegever en de franchisenemers (of een afvaardiging daarvan) participeren is een vaak gekozen overleg structuur. De taken en bevoegdheden van een franchiseraad worden bij voorkeur bepaald in een reglement.

De communicatie dient te bestaan uit een twee richtingsverkeer tussen de franchisegever en franchisenemer(s).
Hoewel de franchisegever primair de taak heeft de franchiseformule up to date te houden en zijn beleid in deze te communiceren met de franchisenemers, is de informatieverstrekking door de franchisenemers van onschatbare waarde voor het in stand houden van de formule.Het staat vast dat de input van franchisenemers leidt tot effectieve verbeteringen aan producten en diensten en tot voordeel strekt van de bedrijfsvoering van de franchiseformule.

In dit kader wil ik wel blijven benadrukken dat de vormen van gestructureerd overleg, de franchisegever moet blijven communiceren met de franchisenemers op individueel niveau.