/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Franchise Erecode is vorm van zelfregulering voor leden/franchisegevers van nationale franchise vereniging

Europese Erecode inzake Franchising

Deze Erecode is tot stand gebracht door de Europese Franchise Federatie en de aangesloten Nationale Franchise Verenigingen, in samenspraak met de Europese Commissie. Door aansluiting bij de EFF aanvaarden haar leden de Erecode en verplichten zich de voorwaarden van deze Erecode te respecteren en op te leggen aan hun eigen leden [franchisegevers en geassocieerde leden]. Vermeld zij dat de Erecode niet is te herleiden tot wetgeving in formele zin.

De Erecode is een vorm van zelfregulering, waarbij de aangesloten leden afspreken zich aan gedragsregels te houden.

Per 1 juli 2014 waren er 136 franchisegevers van de 750 formule/franchiseorganisaties erkend lid van de NFV. 

Dit is maar 18% van de (franchise)formules in Nederland.   

De werking van deze Erecode is voor de Europese en Nederlandse franchisepraktijk is zeer beperkt om een aantal redenen:

1. de inhoud van de Erecode is beperkt en gedateerd.  Veel zaken worden niet geregeld.

2. Er gelden slechts enkele verplichtingen waar de franchisegever zich aan zou moeten houden.

3. De Erecode geldt voor de franchisegevers die lid zijn van de NFV. 

4. Niet naleven van de Erecode is niet geregeld en wordt niet gesanctioneerd.

5. Als het NFV bestuur een franchisegever aanspreekt op een overtreding, is de kans aanwezig dat franchisegever zijn lidmaatschap opzegt.   

Link: http://franchiseplus.nl/vakblad/2001/01/franchiseerecode.html

Download:/Portals/0/Europese_erecode%20inzake%20franchising.pdf