/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Franchise recht: drie rechtsgebieden zijn vooral van toepassing op de franchise samenwerking.

De juridische omgeving van de franchise samenwerking wordt bepaald door het franchise recht (Franchise law).

Franchise law of het franchiserecht is een onderdeel (of beter: een lex specialis) van het ondernemingsrecht.

Het Franchise recht omvat vele rechtsgebieden, maar drie rechtsgebieden zijn in hoge mate van toepassing op de franchise samenwerking:

1. het overeenkomstenrecht
2. het recht dat dient ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten en
3. het mededingingsrecht. 

© H.G.A.J. Janssen, 2014