/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Het begrip franchisenemer uitgewerkt

Een franchisenemer is een zelfstandig ondernemer, die zijn eigen bedrijf runt, samenwerkt met franchisegever en daarbij gebruik maakt van de ontwikkelde franchiseformule van de franchisegever. De franchisenemer mag gebruik maken van de handelsnaam, het beeldmerk, van bepaalde diensten en van de ondersteuning van franchisegever en betaalt daarvoor een vergoeding.
 
Door de samenwerking met de franchisegever die hem diensten aanbiedt, kan de franchisenemer zich meer en beter concentreren op zijn kerntaak: de verkoop van de producten of zijn dienstverlening aan klanten.

Een ondernemer die niet samenwerkt met een (franchise)organisatie dient vrijwel alles zelf te regelen voor de exploitatie van zijn bedrijf. Dat is zijn goed recht, maar het houdt wel in hij alle facetten van de bedrijfsvoering moet overzien en zelf moet regelen.
In de bepaalde branches is het onder gegeven omstandigheden niet eenvoudig om als zelfstandig ondernemer te starten of een bedrijf te exploiteren, zonder een vorm van samenwerking met een centrale organisatie, die jouw bedrijf ondersteunt. 
Door samen te werken kan franchisenemer gebruik maken van de handelsnaam, kennis, ervaring en diensten.

Diensten die de franchisegever onder meer aanbiedt:
• Bepalen van het assortiment en
• Verzorgen van centrale inkoop van producten en distributie daarvan
• Mee profiteren van de schaalvoordelen
• Inrichting van de vestiging
• Begeleiding, training en opleiding bij de start en tijdens de samenwerking
• Het regelen van ICT of kassasysteem
• Het verzorgen van centrale reclame en marketing en reclamematerialen

Voordelen franchisenemer:
• Delen in naamsbekendheid
• Gebruik van getest (succesvol) systeem
• Afbakening van het werkgebied door exclusieve rechten in bepaalde regio
• Sommige onderdelen van de bedrijfsvoering worden uitgevoerd door franchisegever
• Gebruik van diensten, faciliteiten franchisegever (marktresearch)
• Concentratie op verkoop/ dienstverlening
• Delen in voordelen van schaalvergroting, centrale inkoop
• Grotere mate van zekerheid
• Eenvoudiger financiering door meer garantie van franchisegever

Nadelen franchisenemer:
• Beperking van beslissingsbevoegdheid op essentiële punten en lopende zaken van bedrijfsvoering
• Vaak regiobeperking
• Contractueel inkopen
• Verlies deel eigen identiteit, minder ondernemersvrijheid
• Bijdrage in kosten franchiseketen
• Economische afhankelijkheid van franchisegever
• Spelregels van de samenwerking, rechten en plichten zijn bepaald in franchiseovereenkomst

In essentie: 
De ontwikkelde franchiseformule moet franchisenemer tot voordeel strekken en in orde zijn. Franchisegever ontlast de franchisenemer bij zijn bedrijfsvoering, zodat hij zich meer en beter kan concentreren op zijn kerntaak: de verkoop en of dienstverlening aan klanten.

Belangrijk:
De franchiseovereenkomst bepaalt de spelregels, de rechten en verplichtingen van franchisenemer en franchisegever. Lees en bestudeer die goed en of laat je daarover adviseren door een franchise jurist.

© H.G.A.J. Janssen, 2014