/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Franchiseovereenkomst aangaan, eerst laten checken!

Het laten checken van de franchiseovereenkomst die u als aspirant franchisenemer krijgt aangeboden is niet alleen noodzakelijk, maar levert u uitsluitend voordelen op. U gaat immers jarenlang zakendoen en samenwerken met de franchisegever, franchiseorganisatie van uw keuze. De financiële belangen zijn aanzienlijk. Laat daarom de franchiseovereenkomst vooraf beoordelen door een franchise deskundige.

Wat moet u vooraf weten

U krijgt als kandidaat franchisenemer een (concept) franchiseovereenkomst aangeboden van franchisegever. Het aanpassen van de aangeboden franchiseovereenkomst is vaak niet mogelijk.  Dit komt omdat de franchiseovereenkomst die u ontvangt in de regel dezelfde overeenkomst is, die ook aan andere franchisenemers is aangeboden.

Toch is het belangrijk om na te gaan of uw wensen en/of eventuele gemaakte afspraken tijdens de onderhandelingen (juist) zijn opgenomen in uw franchiseovereenkomst. Bij het lezen van de franchiseovereenkomst kunnen er vragen en/of opmerkingen zijn, die van belang zijn. Die kunnen vaak wel worden opgenomen in de franchiseovereenkomst.  

Aandachtspunten  

  • Zijn de vergoedingen (entree fee, franchise fee) die u als franchisenemer gaat betalen in verhouding met de dienstverlening die de franchisegever biedt?
  • Staan er geen bepalingen in het contract die nadelig zijn voor u als franchisenemer?
  • Is de beëindiging van het franchisecontract voor u als franchisenemer goed geregeld?
  • Kan uw franchisezaak straks worden overdragen op een wijze zoals u dat wenst?

 

Laat de franchiseovereenkomst vooraf checken

Wij beoordelen niet alleen wat erin de franchiseovereenkomst staat, maar ook datgene wat er niet in staat en er wel in zou moeten staan. Wij kijken verder… Wij geven u een objectief oordeel over de franchiseformule, de (financiële) informatie, een vestigingsplaatsonderzoek etc.

Daarnaast adviseren wij u in het lopende onderhandelingstraject met franchisegever, zodat u onder optimale voorwaarden de franchisesamenwerking aangaat. Kortom, op basis van ons advies kunt u een weloverwogen beslissing nemen of u het aangeboden franchisecontract kunt aangaan, al dan niet onder aanvullende voorwaarden. 

Omdat wij vele franchiseovereenkomsten checken, is onze toegevoegde waarde voor u aanzienlijk.  En de advieskosten van een beoordeling blijven beperkt.

Wij werken praktisch. Bel ons (+31(0)433256783) of stuur ons een email (jjanssen@franchise.nl) en hebben even overleg. Wij ontvangen de franchiseovereenkomst, zodat wij deze kunnen inzien. Na telefonisch overleg maken wij afspraken. U ontvangt dan van ons een voorstel per email. U weet dan vooraf hoe de beoordeling eruitziet en tegen welke kosten. De doorlooptijd is meestal een week.  

Mr. Jeroen Janssen, uw franchise specialist.