/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Franchise wet is per 1 januari 2021 in werking getreden.

De Wet franchise is op 1 januari 2021 in werking getreden. Franchisegevers en franchisenemers dienen zich nu meer als voorheen te gedragen als goed franchisegever en goed franchisenemer.

Lees hier een informatief artikel over de Wet franchise:  De Wet franchise in vogelvlucht.pdf

Doel van de Wet  franchise is om de relatie tussen franchisegever en haar franchisenemers meer in evenwicht te brengen: eerlijker ondernemen en beter samenwerken.

De Wet franchise wordt opgenomen in ons Burgerlijk Wetboek en omvat een aantal regels over de franchiseovereenkomst. De franchiseovereenkomst zal als benoemde overeenkomst worden opgenomen in Boek 7 titel 16 BW. 

Het wetsvoorstel (Voorstel_van_wet.pdf) is voorzien van de Memorie van Toelichting (Memorie_van_toelichting.pdf). De tekst van de wet is beperkt en de Memorie van Toelichting gaat nader in op de inhoud en strekking van wetstekst.

De ingediende wet kreeg een positief advies van de Raad van State en benadrukt vier onderdelen die essentieel zijn voor evenwichtige franchiserelaties:

  1. De precontractuele uitwisseling van informatie.
  2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  3. De beëindiging van de franchisesamenwerking.
  4. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Het advies van de Raad van State is te vinden in deze link: Advies_Afdeling_advisering_Raad_van_State_en_Nader_rapport_1.pdf

Franchisen heeft, als manier van zaken doen, een aanzienlijke impact op onze economie. De franchisenemer runt zijn bedrijf volgens de franchiseformule van de franchisegever, waarbij het gaat om een samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen. Franchise als bedrijfsvorm komt veel voor. In Nederland zijn ruim 850 franchiseformules actief, met ruim 30.000 franchisevestigingen. Franchise bedrijven verschaffen werk aan ruim 375.000 mensen en de jaarlijkse omzet ligt boven de 55 miljard euro.

Waar gaat de wet over?

De voorstel Franchise wet geeft een aantal regels voor de franchisesamenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers. De Franchise wet wil meer evenwicht in franchiserelaties creëren en legt de nadruk op:

I Informatieverstrekking (art.7:913-917 BW)

II Enkele zaken over de inhoud van de franchiseovereenkomst  (7:919 BW) te weten:

a. Bepalingen over de beëindiging van de franchisesamenwerking (goodwill en non-concurrentie) en het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers
b. Afnameverplichting
c. Instemmingsrecht

III Zorgplicht art.7: 918 BW

 

 

Franchise.nl blijft u informeren over de Wet franchise.