/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Franchise samenwerking kan op twee manieren: hard, strak of soft

Hard en Soft franchise

Hard, full, soft en free franchising zijn termen die in de franchisepraktijk gebruikt worden om de intensiteit, de aard of het karakter van de franchiserelatie tussen de franchisegever en franchisenemer(s) aan te geven.

Bij soft en/of free franchise zou de samenwerking bestaan uit minder strakke regels (soft) en hebben de franchisenemers meer of een grotere mate van ondernemersvrijheid met betrekking tot essentiële beleidsbeslissingen (free).

Bij hard en/of full franchise is de samenwerking strakker gereglementeerd (hard) en is de franchiseformule, de bedrijfsvoering, het business format, op alle terreinen (full) aan voorwaarden en regels gebonden. De bedrijfsvoering van de franchisenemer moet niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Soft en free franchising werkt in de huidige franchisepraktijk niet (meer). De ervaring leert dat franchiseketens die zeggen soft te franchisen of niet soft franchisen óf verdwijnen of beter op een andere wijze de samenwerking kunnen uitwerken. Franchisen op een minder strakke manier is mogelijk, mits aan randvoorwaarden wordt voldaan.

Franchisen kan in wezen maar op één manier. Zowel franchisegever als franchisenemer dienen dit te beseffen. Hard of liever full franchising, zo blijkt uit het laatste decennium, heeft bestaansrecht. Een franchiseketen waarbij de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden (taken) van contractspartijen op alle onderdelen van de bedrijfsvoering duidelijk zijn bepaald.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het artikel in onderstaande link

© H.G.A.J. Janssen, 2011

Link: http://franchiseplus.nl/vakblad/2004/05/juridisch.html