/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Franchise recht (law)

De juridische omgeving van de franchise samenwerking wordt bepaald door het franchise recht (Franchise law).

Franchise law of het franchiserecht is een onderdeel (of beter: een lex specialis) van het ondernemingsrecht.

Het Franchise recht omvat vele rechtsgebieden, maar drie rechtsgebieden zijn in hoge mate van toepassing op de franchise samenwerking:

1. het overeenkomstenrecht
2. het recht dat dient ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten en
3. het mededingingsrecht. 

© H.G.A.J. Janssen, 2014