/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Verticale overeenkomst kan franchiseovereenkomst zijn.

Een verticale overeenkomst is een leverings- en of een distributieovereenkomst. Het begrip "verticale" benadrukt het feit dat ze worden gesloten tussen ondernemingen die actief zijn op verschillende niveaus van de productie- of de distributieketen. 

Een franchiseovereenkomst is in de regel ook een verticale overeenkomst.

Distributieovereenkomsten tussen fabrikanten en groothandelaren of detailhandelaren zijn typische voorbeelden van verticale overeenkomsten. 

Een verticale overeenkomst is een afspraak of een een pakket van afspraken tussen een onderneming en zijn afnemers over de manier van distributie en de voorwaarden waaronder de partijen bepaalde producten of diensten kunnen kopen, verkopen of doorverkopen.