/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Voorovereenkomst aangaan

Advies: sluit een voorovereenkomst  

Franchisegever wordt geadviseerd voor het sluiten van een franchiseovereenkomst een voorovereenkomst aan te gaan.  

Een voorovereenkomst wordt aangegaan indien de franchisegever bij de werving (en selectie) van franchisenemers verdere vertrouwelijke franchiseformule informatie met een serieuze kandidaat-franchisenemer wil delen.                      

In een voorovereenkomst worden tussen de franchisegever en kandidaat franchisenemer naast afspraken over geheimhouding, nadere afspraken gemaakt over onder meer: informatie uitwisseling (disclosure, franchiseformule), duur van de voorovereenkomst, het werkgebied, financiële afspraken, het vinden van een geschikte winkellocatie, vestigingsplaatsonderzoek en non-concurrentie.

Franchisegever kan dan onderzoeken of de kandidaat voldoet aan het gewenste profiel van “zijn” franchisenemer. En franchisenemer kan onderzoeken of hij de beoogde franchiseformule wil gaan exploiteren en wenst samen te werken met franchisegever.

Omdat het onderhandelingstraject voor het aangaan van de franchiseovereenkomst concreet wordt ingevuld, weten beide partijen exact wat zij van elkaar kunnen verwachten. Risico’s en teleurstellingen worden zo vermeden of beperkt.