/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Wet franchise is vanaf 1 januari 2023 volledig toepasbaar

Wet franchise in beeld

Recentelijk is het schematisch overzicht van de Wet franchise verfijnd en aangevuld met praktisch informatie voor de franchise praktijk.

Bekijk de Wet franchise in de afbeelding: Wet franchise in schema.pdf

Vanaf 1 januari 2023 is de Wet franchise 'volledig' van toepassing. De Wet franchise was al vanaf januari 2021 van toepassing, maar enkele onderdelen van de wet: het instemmingsrecht en de goodwill regeling hadden 'een uitgestelde werking'.   Destijds maakte de handtekening van de Koning, een van de formaliteiten, maakte de Wet franchise definitief. 

Het besluit van 25 november 2020 in het  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, de link is //Besluit van 25 11 2020 Wet franchise een feit.pdf