Specialismen

Als organisatieadviesbureau zijn wij gespecialiseerd in franchise als vorm van strategische samenwerking tussen bedrijven en organisaties. 

Ondernemingen die efficiënt(er) willen groeien kunnen dit op eigen kracht en/of door samen te werken met andere bedrijven.

Het opzetten van een bedrijfsconcept of franchiseformule, de diverse vormen van strategische samenwerking en expansie kennen hun eigen voorwaarden. De keuze of franchise, licentie, agentuur of distributie voor uw onderneming geschikt is, is afhankelijk van diverse factoren.

Wij maken steeds een diagnose van uw bedrijfsconcept, uw organisatie, uw wensen en de betrokken marktomstandigheden.

Iedere samenwerkingsvorm kent zijn kenmerken en kritische succesfactoren. Daarnaast geldt dat het bedrijfsconcept, de samenwerking en de juridische omgeving (legal environment) van het strategisch zakendoen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Door onze ervaring en kennis bij een groot aantal ondernemingen (MKB en concerns) zijn wij in staat ondernemingen, startende en gevestigde (franchise)formules adequaat te adviseren en te begeleiden.


FCS heeft specifieke kennis en ervaring op de volgende gebieden:

► Advies en begeleiding bij de opzet van een franchise of licentie formule 

► Advies en begeleiding bij een reorganisatie van bestaande (franchise)ketens en formules

► Advies en begeleiding in het organiseren en doorvoeren van veranderingsprocessen in (franchise)organisaties

► Het vaststellen van de juridische omgeving van ondernemingen en organisaties

► Het opstellen en beoordelen van commerciële (grensoverschrijdende) overeenkomsten: Distributieovereenkomst, Franchisecontracten,      licentieovereenkomst etc.

► Het organiseren van de grensoverschrijdende expansie/samenwerking van bedrijven

► International franchising, master franchise, distributie, licentie, area development 

► Effectieve communicatie in franchiseorganisaties

► Advies en begeleiding van franchisegevers en franchisenemers bij juridische procedures: wordt het procederen of niet?

► Wij treden op als mediator indien partijen een geschil willen beslechten

Publicaties

De Wet franchise in vogelvlucht, J.J.G. Heling, H.G.A.J. Janssen,  Franchise & Recht november 2020, nr.14.

Precontractuele zorgplicht van franchisegever: zorgvuldig handelen is maatstaf, F&R april 2017, nr.5, p.14

Nederlandse Franchise Code: quo vadis? Versie 3 NFC of wettelijke regeling, F&R september 2016, nr.3, p.7

1. The ten franchise commandments for a successful franchise system- Is your franchise system franchiseproof?”, International Franchising, Newsletter of the International Bar Association Legal Practice Division, Vol 17 No 1 May 2013 , p. 18, 19.

2. Het einde van de franchiserelatie, Praktijkgids Franchising, Nederlandse Franchise Vereniging, Januari 2013, Hoofdstuk 3.6, p. 106 e.v.

3. Beëindiging van franchiseovereenkomsten, H.3.1 in: De weg naar succes in franchiseland, NFV, oktober 2011.

4. Veel sneller uitrollen, Themabijlage Franchise, Medialand, Dagblad De Telegraaf, oktober 2008.

5. Franchise kan maar op één manier!, Franchise+, oktober 2004, p. 36, 37.

6. Ex-franchisenemer (Ster Videotheken) krijgt in hoger beroep geen gelijk, Franchise+, juni 2003, p. 36, 37.

7. Verstrekken omzetprognoses: spreken is zilver, zwijgen is goud of fout, Franchise+, juni 2002, p. 34.

8. Co auteur van het boek: Franchising im Europäischen Privatrecht, The Legal Nature of the Franchise Agreement in the Netherlands, Nomos Verlafsgesellschaft, Baden Baden, Münster, Juni 2001, p.93.

9. Franchise Erecode als norm in ons contractenrecht, Franchise +, februari 2001, p. 24.

10. Een franchiseovereenkomst opstellen, Contracteren, Tijdschrift voor de contractspraktijk, 2001, p.15.

11. Auteur losbladige editie: Modelcontracten & Ondernemer, Onderdeel: Franchising, WEKA Uitgeverij BV, Amsterdam, 1992-1998.

12. Co auteur boek: Facetten van Franchising, Contractuele aspecten van franchising, DEEL III, SDU Juridische en Fiscale Uitgeverij, Den Haag, 1991

13. Franchisebranche zal messen moeten slijpen, Franchise, vakblad voor de samenwerkende ondernemer, juni 1996.

14. Kartelwet eist alerter optreden van franchisebranche, Kamerkrant, Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid-Limburg, mei 1996.

15. Kartelwet is lastig voor winkelketens, Dagblad de Limburger, 9 mei 1996.

16. Kartelwet eist van franchisebranche alerter optreden, Het Financieele dagblad, 10 mei 1996.

17. De rechten van de AH-franchisenemer, Het Financieele Dagblad, 21 september 1995.

18. Huur '1624' bedrijfsruimte bescherming huurder tegen opzegging, conversion franchising, Bedrijfsjuridische berichten, november 1992, nr.2.

19. Algemene voorwaarden: toepasselijkheid middels verwijzing op factuur, Bedrijfsjuridische berichten, augustus 1992, nr.16.

20. Het rechtskarakter van de commerciële samenwerkingsvorm franchising, TVVS, Maandblad voor ondernemingsrecht, juli 1992/ 7.

21. Het CE-merkteken, Nieuw middel voor ondernemingen in de concurrentiestrijd op de Europese markt, Bedrijfsjuridische berichten, 1991, nr.25

22. Het CE-merk, legitimatiebewijs van produkt, Informatie bulletin Nederlandse Franchise Vereniging, nr. 69 - oktober/ november 1991.

23. Onbekend CE-merk moet produkt nieuw legitimatiebewijs geven, Het Financieele Dagblad, 9 augustus 1991.

24. Het CE-merk, legitimatiebewijs van produkt, Bedrijfsjuridische berichten, augustus 1991, nr.16.

25. Algemene leveringsvoorwaarden en toepasselijkheid, Bedrijfsjuridische berichten, mei 1991, nr.9.

26. Overgangsrecht Nieuw BW in vogelvlucht, Bedrijfsjuridische berichten, september 1990, nr.19.

27. Franchising en het kartelverbod van artikel 85 EEG-Verdrag, Advocatenblad, mei 1990, nr.11.

28. Franchising, herzien modelcontract, Bedrijfsjuridische berichten, februari 1990, nr. 4.

29. De EEG-richtlijn concernrecht, quo vadis? TVVS Maandblad voor ondernemingsrecht, mei 1989, nr. 5.

30. Block exemption voor franchiseovereenkomsten, Bedrijfsjuridische berichten, maart 1989, nr.5.