/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

FranchiseGever worden: checklist en aanpak voor geslaagd franchisen.

Als u (uw bedrijf) franchisegever wilt worden, dient u te voldoen aan een aantal best practices voorwaarden. Deze handleiding geeft u een goed inzicht in franchisegever worden. Is franchisen voor uw bedrijfsconcept een goede optie?

U weet wel wat franchisen betekent, maar zijn er nog bepaalde vragen en zaken die voor uw bedrijfsconcept van belang zijn en nader moeten worden uitgewerkt. Om inzicht te krijgen in het franchisegever worden, maakt het in principe niet uit of u producten gaat verkopen of diensten gaat aanbieden.


Best practices, franchiseproof

Belangrijk voor u is dat de franchiseformule en de franchiseorganisatie onderscheidend en aantrekkelijk is voor de franchisenemers en ook voor u als franchisegever. De basis van een goede, solide franchiseformule voldoet aan enkele randvoorwaarden. De franchiseformule kan succesvol worden of zijn indien de samenwerking - ook in financiële zin - tot voordeel strekt van franchisenemers en franchisegever. De ontwikkelde franchiseformule dient uit te gaan van zodanig verdienmodel voor de franchisenemer, dat hij binnen een redelijke termijn een redelijk ondernemersinkomen kan genereren.

Een geslaagde franchiseformule is onderscheidend en bestendig. Omdat de franchisesamenwerking gericht is op continuïteit dienen de diverse franchise-elementen goed georganiseerd te worden. Uw formule moet niet alleen tegen een stootje kunnen, maar zich ook kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. In dit kader gebruik ik de term franchiseproof.

Een franchiseformule en de betrokken franchisesamenwerking zijn franchiseproof, indien er wordt geanticipeerd op een aantal kernprestaties. Ik volsta hier met te verwijzen naar de ‘best practices’ voor franchiseproof zakendoen.

 

To do

Er zijn checklists voor franchisegevers in omloop die een aantal onderwerpen opsommen, maar het daarbij laten. Dat schiet weinig op.

Franchisegever worden, betekent de opzet van de franchiseformule organiseren, uitvoeren en uitwerken. Bij de opzet van de franchiseformule kunt u als ondernemer veel zelf doen. Maar hoe voert u dit uit? Hoe zorgt u dat het gaat werken? Volgens een georganiseerd proces. Wie doet wat? Maak werkafspraken over de diverse franchise elementen die moeten worden uitgewerkt. Een aantal franchise-elementen benoem ik hier.

 

Checklist franchise-elementen

 1. Benoem de wezenlijke elementen van uw organisatie, van de betrokken bedrijfsvoering en van de (franchise)samenwerking.
 2. Is de franchisesamenwerking haalbaar voor uw bedrijfsconcept?
 3. Heeft u al een winkel/vestiging of lopende bedrijfsactiviteit of nog niet?
 4. Hoe gaat de pilot (vestiging) eruit zien?
 5. Bent u zich bewust van de trends in het (online) consumentengedrag, technologie en concurrentie die voor uw bedrijfsconcept gelden?
 6. Welke dienstverlening gaat de franchisegever bieden aan de franchisenemer?
 7. Bepaal de inhoud van uw(franchise)formule.
 8. Hoe zijn/worden de financiële zaken binnen de franchiseorganisatie geregeld?
 9. De franchisenemer dient zelfstandig ondernemer te zijn.
 10. Hoe gaat u communiceren binnen en buiten het franchisenetwerk?
 11. Welke vergoeding(en) gaat de franchisenemer betalen voor het gebruik van de franchiseformule?
 12. Zorg ervoor dat de juridische omgeving/zaken van de samenwerking goed geregeld worden.
 13. Maak afspraken over de operationele zaken in de samenwerking.
 14. Zorg voor de effectieve bescherming van de franchiseformule. Dat betekent ook anticiperen op mogelijke risico’s voor de betrokkenen bij het franchisenetwerk.    
 15. Zorg voor het opstellen van een maatwerk franchiseovereenkomst. Een maatwerk franchiseovereenkomst is een contract dat goed is afgestemd op uw franchiseformule en met uw wensen rekening houdt.
 16. Zorg voor het (laten) opstellen van een Franchise Handboek.


Advies

Kies een deskundige franchise adviseur die buiten de dagelijkse operatie van uw business staat. Die weet hoe je moet franchisen. Mijn ervaring is dat een adviesgesprek uitermate verhelderend is voor de kandidaat franchisegever. Op basis van inventarisatiebespreking kunnen werkafspraken gemaakt worden, waarbij een deel van franchise elementen kunnen worden uitgevoerd door de ondernemer en een deel door de franchise adviseur. Deze aanpak werkt efficiënt en scheelt in de kosten.

De investering (in advieskosten) die noodzakelijk is om franchisegever te worden, is afhankelijk van een aantal factoren, waarbij de inbreng van de aspirant franchisegever in meer of mindere mate noodzakelijk is. Goede raad hoeft niet duur te zijn. Laat u vrijblijvend adviseren over een juiste aanpak en neem contact op met Franchise Consultancy Services. Samen brengen we initiatieven tot een tastbaar resultaat. Want een bedrijfsconcept is pas een franchise, als het wat oplevert!

©17 maart 2015, mr. Jeroen Janssen.